Van pilot naar duurzame aanpak

In een tijd waarin de vraag naar personeel in diverse sectoren groot is én verder toeneemt, zijn er ook nog steeds veel jongeren en jongvolwassenen die zonder werk thuis zitten. En die niet in staat zijn om zelfstandig aan het werk te komen. Binnen het project MeetYourTalents! is in 2020 en 2021 gestart om op een innovatieve manier jongeren ánders te begeleiden.

12/01/2022

MEETYOURTALENTS! maakt werk van talenten en ambities!

 

Uitgaan van Talenten, Ambities, Motivatie en Drijfveren met aandacht voor persoonlijke problematieken. Met sport & bewegen als middel om laagdrempelig een vertrouwensband op te bouwen met de deelnemers. Projectpartners Werkplein Hart van West-Brabant, IW Brabant-Zeeland, Goflex Young Professionals B.V., Bouwmensen Zuid-West, Thuiszorg West-Brabant (TWB) en Verboon wegwijze opleiders zullen ook in 2022 en 2023 het project continueren. Ook Gemeente Roosendaal ondersteunt het project voor de duur van 3 jaar.

MeetYourTalents! is in 2020 als project gestart, als onderdeel van het Coronafonds van de Regio West-Brabant West Brabant en Provincie Noord-Brabant. 15 deelnemers hebben deelgenomen aan het 10weeks coachingsprogramma dat ontwikkeld is samen met projectpartners. Gedurende de looptijd van het project zijn naast genoemde projectpartners ook andere organisaties geïnteresseerd geraakt in de aanpak van MeetYourTalents! Via Regionaal Bureau Leren zijn deelnemers aangemeld en gestart; ook vanuit SDW en vanuit Jeugdprofessionals zijn de eerste aanmeldingen binnen gekomen.

Door de persoonlijke situatie van de jongvolwassenen samen te vatten in een Talentenpaspoort, dit als uitgangspunt te nemen en daar de begeleiding op aan te passen, zetten de deelnemers in 10 weken tijd vooral stappen in hun persoonlijke ontwikkeling. Dit helpt ze op om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, maar zorgt er ook voor dat ze aan de slag gaan met persoonlijke belemmeringen en drempels. Vooral jongvolwassenen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt zijn gebaat bij een dergelijke aanpak. Een meerjarenovereenkomst met Werkplein Hart van West Brabant en de betrokken vakopleiders is een prachtige uitkomst om uit te groeien van een pilot naar een duurzame aanpak!