MEETYOURTALENTS!

Onder de vlag van MEETYOURTALENTS! worden door vertegenwoordigers vanuit onderwijs, overheid en bedrijfsleven de krachten gebundeld om op een innovatieve, out-of-the-box manier deelnemers klaar te stomen voor een plek op de arbeidsmarkt.

De weg naar een rooskleurige, stabiele toekomst is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Een groeiende groep jongeren/jongvolwassenen vindt niet op eigen kracht hun weg vanuit het onderwijs naar een stabiele positie op de arbeidsmarkt (en daarmee in de maatschappij). Evenmin is het voor een (groeiende) groep volwassenen “appeltje eitje” om een stabiel leven – inclusief een baan – te realiseren. Het vinden én behouden van een baan is echter een belangrijke voorwaarde om zelfstandig in je levensonderhoud te kunnen voorzien en om persoonlijke, economische én maatschappelijke impact te maken.

 

Hoe matchen we (jong)volwassenen die geen baan hebben met de behoefte aan goede arbeidskrachten in diverse sectoren?

Door intensieve begeleiding te bieden op social skills en algemene beroepscompetenties en sámen op zoek te gaan naar de aanwezige talenten, kwaliteiten en ambities. Dat is in de kern het doel van MeetYourTalents!

 

Hoe (en door/voor wie) kan MEETYOURTALENTS! worden ingezet?